Home  Resources  References  Tubes  Forums  Links  Support  Sale 

Tube Substitutions for:
MV6-5

TypeSubstitutesBase Diagram
MV6-56SA7, 6SA7G, 6SA7GT/G, 6SA7GTX, 6SA7GTY, 6SA7Y, 6SB7, 6SB7Y, 6SA7GT
Web ReferencesMV6-5 (Philips) @ Franks Electron Tubes


Type MV6-5MECHANICAL DATA

Basing8R


© 1996-2021 Nostalgia Air